Xin mời tham dự buổi gặp mặt với ứng cử viên Hùng Cao

Thưa Quý Đồng Hương,

Xin mời tham dự Buổi Gặp Mặt với Ứng Cử Viên Hùng Cao vào ngày:

– Chúa Nhật 27 tháng 3, 2022

– Từ 3:30PM – 5:00PM

– Tại Mr. Wish ở Eden Center

Buổi Gặp Mặt này được bảo trợ bởi bà Catherina Ingenito. Ghi tên tham dự hay có câu hỏi xin text cho số 703-919-4370.

Hy vọng gặp được nhiều quý vị vào tuần tới và xin nhờ phổ biến rộng rãi.

Trân trọng,

Đỗ Anh Tú