Mời Lắng Nghe Chương Trình của Bạn Trẻ Sean Le – Ủng Hộ và Kết Nối

From: PhongThu Nguyen
Date: Thu, Jun 9, 2022 at 2:51 PM

Kính gửii quý văn thi hữu Paris và Châu Âu,
Quyển sách đồ sộ gần 900 trang bao gồm gần 300 văn nghệ sĩ hải ngoại hoạt động văn học nghệ thuật trên 40 năm qua đang tiến hành. Phong Thu còn liên lạc nhà in để sẵn sàng cho lên khuôn và chờ đợi quý văn thi hữu gởi email đặt mua sẵn số lượng. Có như vậy chúng ta in ấn không thừa ra. Phong Thu sẽ trao đổi thêm trong một email khác.
Hôm nay, PT giới thiệu quý anh chị và các bạn một channel của người bạn trẻ. Sean le-Một cựu quân nhân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và có lòng đối với đất nước. Sự kết nối của quý anh chị tại Paris và Âu Châu trong chương trinh Sean Lê rất có hứu ích cho người Việt khắp nơi biết. Câu Lạc Bộ Văn Học Paris là chiếc nôi văn học kết nối nhiều người Việt tại Châu Âu. Thiết nghĩ quý văn thi hữu thỉnh thoảng cũng nên trao đổi với Sean Lê.
Vài dòng để biết lẫn nhau. Mọi chuyện do sự sắp xếp của cả hai phía :Sean Lê và quý văn thi hữu. Mời xem chương trình đặt biệt của Hậu Duệ VNCN do Sean Le TV :Tiếng Nói Tự Do" thực hiện:
Kính chúc quý văn thi hữu và các bạn vui, khoẻ, bình an.

Trân trọng
Phong Thu
https://www.youtube.com/watch?v=ez8PtzSSSWw