Beware of playground slides – Lý do tại sao ngày nay chúng ta có Sleepy Joe Biden

Đây là lý do tại sao ngày nay chúng ta có Sleepy Joe Biden ..Disappointed

Chúc Quý vị một ngày vui, và an lành..

BMH ///

Washington, D.C

Ah, this explains so much.

A STATE OF THE UNION MESSAGE!

Beware of playground slides.mp4