Trang web Freedom-VACA.org

Trang web Freedom-VACA https://freedom-vaca.org/

là diễn đàn chính nơi mọi người có thể tìm đọc những bài bình luận và tuyển chọn của các nhà văn bảo thủ như Vũ Linh, NTT, Hoa Trương, Nguyễn Thị Bé Bảy và các quý vị soạn thảo làm video clips cho YouTube như Sonia Ohlala, Tran Maico, và Phạm Gia Ðại

Họ mang đến cho quý vị những tin tức có thật trong lĩnh vực kinh tế, y tế, văn học, khoa học và chính trị trên toàn thế giới tự do.

Mặc dù chỉ mới trình làng vài tháng nhưng trang mạng của VACA đã có hơn 23 nghìn người viếng thăm. Ðộc giả của VACA là những người yêu tự do và chống lại các chế độ cộng sản cùng xã hội chủ nghĩa.

Quý vị sẽ không bị ảnh hưởng sai lầm bởi những phương tiện truyền thông thuộc phe thổ tả như RFA và VOA.

Xin mời quý anh chị em chuyển hộ cho những diễn đàn bạn

Thân kính

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)

https://freedom-vaca.org/