Hình Ảnh và Video YouTube về Đại Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị “Vinh Danh Người Vợ Tù Cải Tạo”

1) Hình ảnh của anh Thiệu Võ chụp trong Đại Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị “Vinh Danh Người Vợ Tù” Ngày Chủ Nhật 3 Tháng 7, năm 2022 tại nam California:
Dai Hoi Cuu Tu Chinh Tri VNCH : Vinh Danh Nguoi Vo Tu .

2) Youtube Video của Trần Công Lắm

Vinh Danh Người Vợ Tù Chính Trị & Chào mừng Tân Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát

Tổng Hội CTNCT/VN: Buổi Vinh Danh Người Vợ Tù Chính Trị & Chào mừng Tân Ban Chấp Hành, Ban Giám Sát Tổng Hội CTNCT/VN

youtube.png

Buổi Vinh Danh Người Vợ Tù Chính Trị & Chào mừng Tân Ban Chấp Hành, Ban …

3) Video của Tâm An: *Sau đây là video của Tâm An (website: chinhnghiavietnamconghoa.com) dài trên 5 tiếng quay phim đầy đủ từ đầu về Đại Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị “Vinh Danh Người Vợ Tù” hôm nay.

Nguyễn Tâm An – TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ : ĐẠI HỘI… | By Tâm An | TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ : ĐẠI HỘI VINH DANH NGƯỜI VỢ TÙ “ CẢI TẠO “ từ Nam California (July 3th.2022)

facebook.png

Nguyễn Tâm An – TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ : ĐẠI HỘI… | By Tâm An…

1.7K views, 54 likes, 13 loves, 17 comments, 40 shares, Facebook Watch Videos from Nguyễn Tâm An: TỔNG HỘI CỰU T…

PGĐ