​Cuộc phỏng vấn đặc biệt của Anh Em Cánh Hữu Channel với Cựu Đại Tá Hùng Ca o

Kính mời quý vị lắng nghe cuộc phỏng vấn đặc biệt của Anh Em Cánh Hữu Channel với Cựu Đại Tá Hùng Cao để biết phe cánh tả đã mướn người theo dõi April, Phu Nhân ông suốt 45 phút.

Đây là câu chuyện rất đặc biệt để chúng ta biết thêm vì sao ông không thể đi diễn thuyết xa. Nhất là những tiểu bang xanh lè. Rất nguy hiểm.

Cái chết của TT Nhật Abe là một điển hình.

https://www.youtube.com/watch?v=45QYJWhAOgw

Xim mời quý vị theo dõi.

Phong Thu