Posting Phỏng vấn của KMD với Tác Giả PGĐ

Xin mời xem cuộc phỏng vấn đặc biệt của Kiều Mỹ Duyên với tác giả PGĐ tại đài VCALTV trong chương trình Phóng Sự Cộng Đồng của Đài sẽ được phát hình trên băng tần 57.13 (nam Cali) và 16.2 (bắc Cali) như sau:
-Thứ Năm July 21, 2022 lúc 6:30 chiều
-Thứ Sáu July 22, 2022 lúc 7 giờ sáng.
… Và một số ngày sau đó.
Phần I: https://youtu.be/uFvl2TTTf04

Phần II: https://youtu.be/L7z9ygxZpic

* Để biết những biến cố đau thương nhất đã xẩy ra sau ngày mất miền Nam.
*Làm sao những người tù đã có thể sống sót trong những trại giam giết người (man-killing camps) của cộng sản, và những tấm gương anh hùng của quân dân cán chính VNCH.
*Những nghĩa cử của bao hội đoàn, cá nhân Việt-Mỹ và chính phủ TT Ronald Reagan đã tranh đấu thành công với chương trình nhân đạo Humanitarian Operation (H.O) đã cứu thoát những người tù cuối cùng 17 năm ra khỏi trại giam, và họ được định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1990.
{category PGD}