NTT – Thân phận nhược tiểu – Chương 176

ACE Thân quý,

Đất nước Ukraine đã trải qua hơn 5 tháng chiến đấu chống lại quân Nga xâm lăng. So với Việt Nam Cộng Hoà 47 năm trước, phải nói là Ukraine may mắn hơn rất nhiều. Chiến tranh Ukraine & Nga sẽ không thể kéo dài quá lâu như 20 năm chiến đấu của Việt Nam Cộng Hoà chúng ta. Xin giới thiệu một vài so sánh để thấy sự khác biệt.

https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com

Theo đề nghị của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, tuấn xin đổi mầu đỏ thành xanh với hy vọng đỡ mỏi mắt quý vị cao niên. Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.

tuấn