“NO B.S NEWS” – August 11, 2022

ACE Thân quý,

Chúng ta đang trải qua những ngày lịch sử tại Hoa Kỳ, câu chuyện còn nhiều hồi hộp từ nay đến ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, tháng 11/22. Tạm gác chính trị qua một bên, mời ACE xem một đề tài mới:

https://www.youtube.com/watch?v=gGDpLvjggA4&t=74s

Rất mong được đón nhận những phê bình, chỉ giáo của ACE. Cũng xin thưa, mấy ngày nay chương trình "Viết cho tuổi 30" trên blog không hiểu vì lý do kỹ thuật gì, tuấn không thể vào để đưa bài lên được! Hay là blog bị đóng? Không thấy một thông tin hay cảnh cáo nào cả.

Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.

tuấn