Ngẫu nhiên hay cố ý?

On Aug 11, 2022, at 22:55, P. Nguyen via Vaca <vaca+mjqkufan_@gaggle.email> wrote:

 Hunter Biden’s foreign business dealings: 4 countries with financial links to president’s son

https://www.foxnews.com/politics/hunter-biden-foreign-business-dealings-china-ukraine-russia-kazakhstan

Explore the Fox News apps that are right for you at http://www.foxnews.com/apps-products/index.html.

Fox News hôm nay đưa ra tin cực tệ về Hunter Biden ngay vào lúc tin bố ráp nhà TTT đang bùng nổ.
Ngẫu nhiên hay cố ý?
Nếu tin xấu này lòi ra tên big boss dính trong đó thì FBI và bộ tư pháp sẽ há miệng mắc quai.
Miếng xương TTT sẽ nuốt không trôi.