What the Dem Hypocrites do …Quá lộng hành… .Tin tức, video clips…cho cuối ngày 16/09/2022…

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Tin tức, video clips…cho cuối ngày 16/09/2022…

Xin mời theo dõi để tường…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Một video chỉ dài 5 phút, rất hay, ngắn gọn, và làm giàu thêm cho kiến thức. Cho thấy bọn khuynh tả thực hiện rất tốt nhiệm vụ trở thành những kẻ lừa dối, trong khi những người khuynh hữu, chỉ đơn giản là không nhận ra vấn đề này là một cuộc chiến…giữa chánh và tà !!!!

This is very good, short & enlightening. Shows how the “left” does a very good job of being deceivers while the “right” simply does not realize it’s in a war.

What’s In A Word? “Whoever Controls The Words, Controls The Culture”

https://www.youtube.com/watch?v=m-pgB4HI2fg&ab_channel=FATAMEDIA-MisterAl

***********************************************************

Sau khi tặng cho thị trưởng Washington, D.C vài chuyến buses chở dân nhập cư lâu ..
Nay Thống đốc Texas tặng cho Kamala Harris một số dân nhập cư lậu…
để cho nếm mùi như Texas đang phải hứng chịu …

VP Harris says border ‘secure.’ Now migrants are outside her home | Morning in America

339,777 views
Sep 15, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=iBbx-2PJNqg&ab_channel=NewsNation

***********************************************************

Subject: What the Dem Hypocrites do …Quá lộng hành.

The rich hypocrites of Martha’s Vineyard “…stand with immigrants, with refugees…”
but they don’t want to stand NEAR them. Fuck them.

They stand with the Green BS as long as they don’t have to drive battery operated vehicle, have solar panels, wind turbines or give up their private jets.

Heard Obama is hoarding hundreds of butane gas tanks for his property