Chương trình Văn Nghệ Mừng Giáng Sinh 2022, tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ, Arlington, Virginia.

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Chương trình Văn Nghệ Mừng Giáng Sinh 2022,
tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ, Arlington, Virginia.

Lúc 7:30 P.M, ngày thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022..

Xin kính, thân mời Quý Vị tham dự..

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C