Friday , 23/12 – Obama là đạo diễn đằng sau vụ scandal FBI kiểm duyệt các trang mạng xã hội

Tên phản quốc này đã học chủ thuyết cộng sản từ thời trung học

On Fri, Dec 23, 2022 at 2:47 PM Sonia Ohlala USA wrote:


🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG ♦️Was Obama the Architect of the FBI and Big Tech Illegal Censoring Machine? Obama có phải l&agrave‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
true

Can’t see this message? View in a browser
FRIDAY , DECEMBER 23 – BREAKING!!! ◾️OBAMA ĐƯỢC CHO LÀ ĐẠO DIỄN ĐẰNG SAU VỤ SCANDAL FBI KIỂM DUYỆT CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI. ◾️ CSDC MUỐN THAY THẾ 2 THẨM PHÁN TỐI CAO TRƯỚC 2024 VÌ SỢ CỘNG HOÀ LẤY LẠI QUYỀN LỰC.
XEM TRÊN YOUTUBE
🟡🟡🟡

NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG

♦️Was Obama the Architect of the FBI and Big Tech Illegal Censoring Machine?

Obama có phải là Kiến trúc sư của FBI và Máy kiểm duyệt bất hợp pháp Big Tech hay không?

♦️President Trump “with Millions of votes switched, at least 17%. TRUMP WON, BIG!

TT.Trump “với Hàng triệu phiếu bầu đã chuyển đổi, ít nhất là 17%. TRUMP ĐÃ THẮNG LỚN!”

♦️January 6 Committee Now Sharing Evidence with Special Counsel Jack Smith in Effort to Take Down Trump

Ủy ban ngày 6 tháng 1 hiện đang chia sẻ bằng chứng với Công tố viên đặc biệt Jack Smith trong nỗ lực hạ bệ TT.Trump

♦️Democrat Urges Two Liberal Supreme Court Justices To Retire – So They Can Be Replaced By Younger Versions

Đảng Dân chủ kêu gọi hai Thẩm phán Tòa án Tối cao Dân Chủ nghỉ hưu – Để họ có thể được thay thế bằng những phiên bản trẻ tuổi hơn

♦️Paris shooting: Three dead and several injured in attack

Nổ súng ở Paris: Ba người chết và nhiều người bị thương trong vụ tấn công

♦️Senate backs plan to use money from seized Russian assets to aid Ukraine

Thượng viện ủng hộ kế hoạch sử dụng tiền từ các tài sản tịch thu của Nga để hỗ trợ Ukraine

♦️Poland reveals details of Zelensky–Duda meeting

Ba Lan tiết lộ chi tiết về cuộc gặp Zelensky-Duda

♦️Russia Losses in Ukraine Surpass 100k

Lính Nga mất mạng ở Ukraine vượt quá 100 ngàn người

♦️US says Putin’s call to end war in Ukraine insincere

Mỹ nói lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine của Putin là không thành thật

♦️North Korea has hacked $1.2 billion in crypto and other assets for its economy

Bắc Hàn đã hack 1,2 tỷ đô tiền điện tử và các tài sản khác cho nền kinh tế của mình

XIN QUÝ VỊ ĐỪNG TRẢ LỜI EMAIL NÀY.
https://www.soniaohlala.com/

true