PHV -> Đính kèm copy 6 năm 1040 file tax của TT Trump

Anh Hãn & anh Bình:

For your situational awareness (FYSA).

From: Trung Linh <trunglinh846>
Date: Sun, Jan 1, 2023 at 10:33 PM
Subject: [ PHV ] -> Đính kèm copy 6 năm 1040 file tax của TT Trump

Này lão già ám chướng Nguyễn Nhơn kia ơi, hãy ngưng láo xạo đi và nghe đây:
Tôi đã download 6 năm tax của TT Trump xuống và có đính kèm trong thư này.
Ông hãy mở ra đọc lại từng năm (mỗi năm chỉ có 2 trang) xem ông TT Trump không đóng thuế ở chỗ nào, năm nào?.
Mỗi trang ở dòng thứ 74 total paymentdòng 75 over paid hoặc dòng 78 amount he owe.
Nếu đọc vẫn không thông thì hãy la lớn lên, diễn đàn sẽ có người giúp ông đọc cho thông.
Ông cũng vui lòng biểu thằng bạn từ Canada của ông, ngưng chõ miệng ra bên Mỹ nói nhăng nói cuội đi. Nếu hắn biết tiếng anh và hiểu luật thuế của Mỹ thì vào đó mà đọc rồi im đi thôi.
Mệt mấy ông quá!

Trung Linh

From: Nhon Nguyen <nhon37>
Date: Sun, Jan 1, 2023 at 1:19 PM
Subject: Re: Bọn Lừa lại làm chuyện Thúi Cứt
To:

617093903-Personal-Taxes.pdf