PHV -> Tầm quan trọng của vụ kiện 22-380

Today’s ceremony, however, has very special meaning, because today we are not merely transferring power from one administration to another, or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people.

 – – – oOo – – -Qua cuộc nói chuyện với bà Kathleen Dudley, luật sư Ron Gibson, cựu chiến binh Việt Nam, cho rằng 9 vị thẩm phán TCPV một cách gián tiếp có tên trong đơn kiện của Brunson. Theo ông đây là một vụ kiện mấu chốt (very critical), nó thử thách TCPV giữa giá trị của tự do dân chủ và cộng sản chủ nghĩa. Cũng theo ông, hơn 70 năm nay, từ 1946, nước Mỹ không có chính phủ, nhóm cai trị chỉ là một tập đoàn (a corporation), và là một tổ chức tội phạm (criminal syndicate)

BRUNSON LAWSUIT AGAINST CONGRESS by Ron Gibson – Part 1

BRUNSON LAWSUIT AGAINST CONGRESS by Ron Gibson – Part 2

– – – oOo – – –

Có rất nhiều câu hỏi trong vụ kiện của Brunson:

Bỏ phiếu thuận. 

– Liệu Cảnh sát toà án và Mật vụ (U.S. Marshals and Secret Service) có cách chức, đuổi 388 dân biểu và nghị sĩ không ?

– Nếu bị cách chức, liệu các sĩ quan đủ tiêu chuẩn trong quân đội Hoa Kỳ có được thay thế để tiếp tục công việc như một Ủy ban Hành pháp của chính phủ không ? (continuity-of-government maneuver)

– Các dân biểu và nghị sĩ bị cách chức có sẽ bị truy tố và xét xử vì tội phản quốc hay một tôi nào khác ?

– Liệu cả hai cuộc bầu cử năm 2020 và 2022 có bị xóa bỏ và được thay thế bằng một cuộc bầu cử trong sạch vào một thời điểm nào đó trong năm 2023 không ?

Bỏ phiếu chống.

Nếu các Thẩm phán bỏ phiếu chống lại đơn thỉnh cầu:

– Liệu có ai trong số 9 Thẩm phán, hoặc tất cả họ, bị bắt bởI tội phản quốc vì không thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình ?

Source: The Supreme Court Petition Set to Rock America