Những tin tức mới nhất, cho cuối ngày 10 tháng Giêng, 2023….

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Những tin tức mới nhất, cho cuối ngày 10 tháng Giêng, 2023….

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường và tùy nghi thẩm định..

BMH ///

Washington, D.C

Những video clips mới nhất dưới đây, liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine,
và nguồn viện trợ khổng lồ của NATO và Hoa Kỳ
(đa số từ tiền đóng thuế của chúng ta, nhưng Sleepy Joe được credits..)

U.S. sends $3 billion aid package to Ukraine

50,787 views Jan 7, 2023

The U.S. is sending its largest assistance package yet to aid Ukraine in its war with Russia. The $3 billion in direct aid to Ukraine includes 50 Bradley fighting vehicles. It’s the first time the armored carrier will be sent to Ukraine. The package also includes nearly 300 other armored vehicles, as well as air defense systems and anti-tank rockets. Ian Lee reports.

https://www.youtube.com/watch?v=lA10HiusFZE&ab_channel=CBSMornings

NATO|US Sends Forty more HIMARS to Ukraine, $275 million aid arrives in Poland Border

25,512 views Jan 10, 2023
25,512 views • Jan 10, 2023
The U.S. is sending another round of aid to Ukraine that includes additional ammunition for High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) as part of a package worth $275 million,

https://www.youtube.com/watch?v=LH5-QJZt25k&ab_channel=COMBATCAMERA

Những việc làm đầu tiên của Quốc Hội 118 do đảng Cộng Hòa lãnh đạo..

Đã hứa làm, thì phải giữ lời, làm cho bằng được !

Đảng Cộng hòa bỏ phiếu về dự luật sẽ bãi bỏ
( 87,000 nhân viên mới ) của IRS, loại bỏ thuế thu nhập (?)

Republicans to Vote on a Bill that Would Abolish the IRS, Eliminate Income Tax