Chất EO trong mì ăn liền gây hại ra sao mà nhiều nước cấm, VN thì không?

Chất EO trong mì ăn liền gây hại ra sao mà nhiều nước cấm, VN thì không? | VOA

https://www.youtube.com/watch?v=c0ePKeVSdW4

Chất EO trong mì ăn liền gây hại ra sao mà nhiều nước cấm, VN thì không? | VOA
Trực tiếp: Hàng tấn mì gói của VN bị các nước trên thế giới thu hồi, trả về, hay cảnh báo về dư lượng chất EO vượt quá mức cho phép vì đây là một chất cấm gây ung thư độc hại trong khi tại VN chưa có quy định giới hạn chất này. Chất EO là gì? Sử dụng bao nhiêu …
www.youtube.com