Ngô Kỷ phanh phui bí mật mở ám” Phố Hoa Garden Grove

Kính thưa Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Chúng tôi vừa Thông Báo và Báo Động, với đồng hương tại Ontario, Toroto, Canada , về một Hội Chợ Tết có tên: “Tastes of South East Asia”, sẽ được tổ chức trong 3 ngày 13, 14, và 15 tháng Giêng, 2023, tại Ontario, với một quy định là: “No Political Flag and Showcases Allowed”, điều này đã gây nhiều thắc mắc trong Cộng Đồng..

Phải chăng họ chủ ý nhắm vào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, là biểu tượng của Tập Thể Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng sán.. Hội Tết này với một chương trình rất quy mô, và với mục đích nghe rất kêu, nhưng hoàn toàn không thấy nêu tên một Hội đoàn nào hay cá nhân nào đứng ra tổ chức.

Nay tại thành phố Garden Grove, được biết sẽ có một “Lễ Hội Phố Hoa”, vào các ngày 21 và 22, tháng Giêng, 2023, không do một Hội đoàn nào, nhưng sẽ do những “doanh nghiệp thiện nguyện” đứng ra tổ chức, trong đó một người có tên Johnny D. Nguyễn, hiện đang điều hành hai công ty Việt Q. Media và Việt Q. Foods, xuất xứ từ trong nước đứng ra tổ chức ???

Chúng tôi nhận được “Bản Lên Tiếng” của Liên Ủy Ban Chống cộng sản và Tay Sai, do NT Phan Kỳ Nhơn ký tên, và video clip, cùng tài liệu Ông Ngô Kỷ “phanh phui “Bí mật mờ ám”, Phố Hoa Tết Quý Mão tại Garden Grove”, Nam California…

Với sự lên tiếng của Cộng đồng địa phương, hiện nay đang chờ sự cứu xét của Thanh phố, có tiếp tục cho phép tổ chức “Lễ Hội Phố Hoa” hay không? Và Cộng đồng địa phương cũng chờ quyết định của thành phố để có phản ứng thích hợp..

Xin được chuyển đến Quý Đồng hương, Quý NT và CH, đặc biệt là Quý Vị hiện đang cư ngụ tại Garden Grove, và vùng Phụ cận, video clip, tài liệu…Xin mời Quý Vị theo dõi để tường, tùy nghi thẩm định và hành động..

Chân thành cảm tạ..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Bản Lên Tiếng của Liên Ủy Ban Chống cộng sản và Tay Sai,
về “Lễ Hội Phố Hoa”, tại Garden Grove, Nam California..