Mỹ Lan Show cuối năm 2022 phỏng vấn tác giả Phạm Gia Đại

Kính mời xem Mỹ Lan Show cuối năm 2022 phỏng vấn 20 phút Phạm Gia Đại, tác giả cuốn "Hồi Ký Những Người Tù Cuối Cùng" về sinh hoạt tại vùng Little Saigon, Nam California như "Chúc Thọ GS Doãn Quốc Sỹ 100 tuổi", như tổ chức "Vinh Danh Người Vợ Tù" của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN, về cuộc chiến Quốc-Cộng, và về cuốn hồi ký.
https://www.youtube.com/watch?v=LvJX_pLSsYQ

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/