“No B.S News” Tuesday, Jan 17, 2023

ACE Thân quý,

Thành thật xin lỗi vì tuấn đã vắng mặt một tuần lo việc gia đình. Rất vui được quay trở lại diễn đàn hôm nay:

https://www.youtube.com/watch?v=gAPeMQfnEFc&t=316s

Thân chúc ACE mọi điều an lành và sức khoẻ.

tuấn

category DD, NTT, NTT-1]