Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà

Trần Thái Hòa, Thế Sơn, Trịnh Lam – Belle

https://youtu.be/fT84a-snpFk

Lời bài hát: Belle Thế Sơn, Trần Thái Hòa, Trịnh Lam

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/belle-thang-gu-nha-tho-duc-ba-the-son-ft-tran-thai-hoa-ft-trinh-lam.FJJ1kl1kgl.html

Bán Kết 1 – Vietnam’s Got Talent

Vietnam’s Got Talent

815K subscribers

Subscribe

https://youtu.be/ThfyhApuyzY

Tập 12 Chung Kết | Ban Nhạc Quyền Năng 2018 | Mùa 2

https://youtu.be/hcEcs8Aqs44

Diem ‘Richard’ Nguyen