Nó muốn kiện Không quân Bằng Phong Đặng Văn Âu…vì nhục mạ bố nó, một tên tội đồ dân tộc…và nó..Fwd. Anh Hùng phổ biến dùm

Kính thưa Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu…

Tên vẹm ” truyền thống , có giấy chứng nhận” họ Cù, giả đối lập cuối để được đi Mỹ…
sao nó không chọn sang Nga hay Tầu…quan thầy của chúng??

Từ ngày qua Mỹ nó vẫn tôn thờ tên Hồ râu…chẳng làm được gì cho đúng nghĩa đối lập…vì thực sự nó là cuội….

Nay nó muốn kiện Không quân Bằng Phong Đặng Văn Âu…vì nhục mạ bố nó, một tên tội đồ dân tộc…và nó..

Với chúng nó, người Việt Quốc Gia chúng ta cứ thoải mái, ” vô tư” nguyền rủa chúng nó…

Vì chúng nó là vẹm, vẹm không bao giờ biết nhục…Thumbsdown

Tôi nghĩ rằng NT Đặng Văn Âu không cần quan tâm về chuyện này..

Lý do bao lâu nay không ai nói gì đến nó, nên buồn, họ Cù muốn khuấy động cho người ta chưởi, thế thôi..

Sẽ còn có thêm nhiều người tình nguyện cho Cù kiện…

** Cũng theo lời yêu cầu của NT Đặng Văn Âu, xin chuyển bài viết đã cũ của Giáo Sư,
Cựu Dân Biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa, Trần Đình Ngọc, nói về tên vẹm Cù Huy Cận,
hắn đã từng bị “người ta chưởi không thiếu chữ gì”, bố của tên Cù Huy Hà Vũ..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

BMH ///

Washington, D.C