Sunday, 05/02 – Breaking!! Khinh Khí Cầu Trung Cộng Đã Bay Qua 21 Căn Cứ Quân Sự Quan Trọng Củ a Mỹ Trong 7 Ngày. Đảng Cộng Hoà Yêu Cầu Điều Tra Biden

On Sun, Feb 5, 2023 at 7:22 PM Sonia Ohlala USA wrote:


🟣🟣🟣 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG ♦️Here is a List of the 21 US Military Bases in the Path of the China Spy Balloon As it Traversed Across t‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
true

SUNDAY, FEBRUARY 05 – BREAKING!! ◾️KHINH KHÍ CẦU TRUNG CỘNG ĐÃ BAY QUA 21 CĂN CỨ QUÂN SỰ QUAN TRỌNG CỦA MỸ TRONG 7 NGÀY. ◾️ ĐẢNG CỘNG HOÀ YÊU CẦU ĐIỀU TRA BIDEN CHE DẤU KHINH KHÍ CẦU TRUNG CỘNG TRONG NHIỀU NGÀY.
XEM TRÊN YOUTUBE
🟣🟣🟣

NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG

♦️Here is a List of the 21 US Military Bases in the Path of the China Spy Balloon As it Traversed Across the Continental United States

Dưới đây là danh sách 21 các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên đường đi của khinh khí cầu gián điệp Trung Cộng khi nó đi qua lục địa Hoa Kỳ

♦️China Issues Statement on US Shooting Down of Balloon: “A Clear Overreaction and a Serious Violation of International Practice”

Trung Cộng ra tuyên bố về việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu: “Một phản ứng thái quá rõ ràng và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế”

♦️House GOP eyes China spy balloon investigations

Hạ Viện Cộng hòa để mắt đến các cuộc điều tra khinh khí cầu gián điệp Trung Cộng

♦️Fake News Plays Cleanup: Says China Spy Balloons Flew Over US During Trump Years – Trump Officials Deny Reports (VIDEO)

Dọn dẹp tin tức giả: Nói khinh khí cầu gián điệp Trung Cộng bay qua Mỹ trong những năm thời Trump – Các quan chức của TT.Trump phủ nhận báo cáo (VIDEO)

♦️President Trump “For all of my many supporters, and the number is higher than ever before, I am pleased to report that “our” Poll numbers are Excellent.”

TT.Trump “Đối với tất cả những người ủng hộ tôi và con số này đang cao hơn bao giờ hết, tôi vui mừng thông báo rằng số phiếu Thăm dò ý kiến “của chúng ta” là Tuyệt vời.”

♦️Poll: President Trump Takes Lead over Biden on Eve of State of the Union Address

Thăm dò ý kiến: TT.Trump dẫn trước Biden vào đêm trước Thông điệp Liên bang

♦️Report: Biden Administration Scrambles to ‘Likely’ Rewrite China Portion of SOTU After Spy Balloon Fiasco

Báo cáo: Chính quyền Biden đang nhốn nháo có khả năng phải ‘viết lại phần phát biểu Thông điệp liên bang của Trung Cộng cho Biden sau thất bại về khinh khí cầu gián điệp

♦️Rubio says China flew balloon over US to send ‘a message’: They think America is ‘in decline’

Thượng nghị sĩ Rubio nói Trung Cộng thả khinh khí cầu qua Mỹ để gửi ‘thông điệp’: Họ nghĩ Mỹ đang ‘suy tàn’

♦️Fierce fighting in north of Ukraine’s Bakhmut, says Russian head of Wagner militia

Giao tranh ác liệt ở phía bắc Bakhmut của Ukraine, người đứng đầu lực lượng dân quân Wagner của Nga cho biết

XIN QUÝ VỊ ĐỪNG TRẢ LỜI EMAIL NÀY.

true