😎 Hải quân Mỹ kéo mảnh vỡ khinh khí cầu do thám Trung Cọng khỏi Đại Tây Dương

Hải quân Mỹ kéo mảnh vỡ khinh khí cầu do thám Trung Cộng khỏi Đại Tây Dương

Crazy Guys Sky Walked Across A Rope Connected By Two Hot Air Balloons

afb020723dAPR-800x0.jpg

Andy Van
Feb 7,2023

Những hình ảnh đầu tiên về mảnh vỡ khinh khí cầu do thám Trung Cọng kéo từ Đại Tây Dương do Hải quân Hoa Kỳ công bố

Spy balloon recovery: An image released by the US Navy shows sailors with the Explosive Ordnance Disposal Group recover what the Pentagon has described as a “high-altitude surveillance balloon” off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. (balloon-recovery)

Thu hồi khinh khí cầu gián điệp: Một hình ảnh do Hải quân Hoa Kỳ công bố cho thấy các thủy thủ thuộc Nhóm Chuyên Viên Chất Nổ đang thu hồi thứ mà Ngũ Giác Đài mô tả là “khinh khí cầu giám sát tầm cao” (“high-altitude surveillance balloon”) ngoài khơi bờ biển Myrtle Beach, Nam Carolina, ngày 5 tháng 2 năm 2023.

Không có 1 người đang nói sự thật ở đây. Không phải Ngũ Giác Đài, không phải tổng thống, không phải báo chí và đặc biệt không phải Trung Cộng. Không ai sẵn sàng tiết lộ đầy đủ những gì họ biết, khi họ biết điều đó và những gì họ đã làm với thông tin được cung cấp. Tất cả điều này là đáng ngờ và không ai đáng tin cậy.

Tôi cho rằng họ làm vậy vì không muốn gây hoang mang cho công chúng. Các phương tiện truyền thông bắt đầu đưa tin về nó và nó thực sự đã gây ra một sự hoảng loạn. Không phải tất cả các dữ liệu của chính phủ cần phải được tiết lộ.

Spy balloon recovery: An image released by the US Navy shows sailors with the Explosive Ordnance Disposal Group recover what the Pentagon has described as a “high-altitude surveillance balloon” off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. (Image supplied by US Navy / 1st Class Tyler Thompson )

Spy balloon recovery: An image released by the US Navy shows sailors with the Explosive Ordnance Disposal Group recover what the Pentagon has described as a “high-altitude surveillance balloon” off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. (Image supplied by US Navy / 1st Class Tyler Thompson )

Great Day GIF by memecandy

Andy Van
IMG_0355-800x0.jpg

Spy balloon recovery: An image released by the US Navy shows sailors with the Explosive Ordnance Disposal Group recover what the Pentagon has described as a “high-altitude surveillance balloon” off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. (Image supplied by US Navy / 1st Class Tyler Thompson )