Tiền gas tháng giêng quá cao, nhiều tiệm ăn ở California đang chới với.

Nguồn tin và chi tiết: https://finance.yahoo.com/news/shocking-impossible-gas-bills-push-140040048.html

HCD tóm tắt bản tin : Tiệm Phở Việt Nam Phở 87 – nhận hóa đơn tiền gas cho tháng 1 hơn 8.000 USD.

Chủ nhân tên Dinh nói: "Tôi đang viết một bản “kiến nghị” hoặc một cái gì đó. Tôi muốn chiến đấu với thành phố, chiến đấu với công ty khí đốt, bởi vì điều này là không thể chấp nhận được." "Tôi không chỉ lo lắng cho chính tôi. Tôi lo lắng cho cả cộng đồng".

Các gia đình tư nhân và cơ sở kinh doanh của 21,8 triệu khách hàng của Southern California Gas Co., với Pacific Gas & Electric cũng đã bị tính tiền gas cao cả ở vùng Trung và Bắc California, khiến một chủ restaurant phải cân nhắc hoặc đóng cửa tạm thời hoặc tăng giá món ăn để bù đắp chi phí.

Paul Cao, chủ và là đầu bếp của nhà hàng Irvine Burnt Crumbs cho biết: “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. “Khi nào chúng tôi sẽ được trợ giúp?”

HCD: Tháng Jan 2023 nhiều gia đình trả tiền gas nhiều gấp 6 lần những tháng trước. Công ty gas không báo trước mà tự động lên giá. Tôi biết một gia đình đã trả tới 750 đô cho tháng giêng. Trong khi đó bình thường trả hơn 100 đô chút xíu. Nghe nói tiểu bang California đang nhờ chính phủ liên bang điều tra