VACA –> Người Tù Kiệt Xuất Cựu Đại Uý Biệt Kích Nguyễn Hữu Luyện

Một bài viết khá dài nhưng rất đáng để chúng ta cùng đọc. Để cảm thương cho những người lính VNCH đã hy sinh xương máu và sinh mạng cho chúng ta được sống yên bình nơi mảnh đất tự do này.


Người Tù Kiệt Xuất

Cựu Đại Uý Biệt Kích Nguyễn Hữu Luyện

mail?url=https%3A%2F%2Fblogger.googleusercontent.com%2Fimg%2Fb%2FR29vZ2xl%2FAVvXsEijIqOCBMXEYlHYC2WV2rBQkMV2GfH8U6s4c1qBzya2y7s-zYIA8sYtRKx1TKAStL9uVTUlI2zk_h4iXLlSpMQ8Wk7ewz_AXroJGIx5WBFuuFra_KGKHl3hj0QqgCdYKpRD-3nRbZmo1J3qLt0kp1ySxWAPGAh33xZziHHxY7-JXlt-zzy0Xp10iv8U%2Fw478-h640%2Fluyen.jpg&t=1678288326&ymreqid=b70ae3a7-1906-e729-1c38-5d0020015000&sig=kkPuTrJjHvoAVjuzNS2qcQ--~DĐại Uý Biệt Kích Dù Nguyễn Hữu Luyện

Phan Lạc Phúc
LTG – Trích trong tập bút ký “Bè Bạn Gần Xa” của Nhà Văn Phan Lạc Phúc viết về cuộc đời bất khuất đối với Việt Cộng của Đại Úy Biệt Kích Dù Nguyễn Hữu Luyện trong các trại tù cải tạo của Cộng Sản ở Bắc Việt. (NXB Văn Nghệ).

Ghi chú: Trung tá Phan Lạc Phúc (1928-2016, tức Ký Giả Lô-Răng) đã qua đời bên Úc châu.

https://freedom-vaca.org/

Đại Uý Biệt Kích Nguyễn Hữu Luyện.pdf