“No B.S News” Thứ tư 15/3/23

ACE Thân quý,

Bạo quyền cs muốn thay đổi tận gốc, tận rễ tất cả những gì liên quan đến Việt Nam Cộng Hoà! Điều đó còn khó hơn dùng tay che mặt trời! Lá Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà vẫn tung bay trên vòm trời quốc tế.

Ai đã từng đi Việt Nam từ các phi trường quốc tế, hãy để ý các hãng may bay gắn lên hành lý ký gửi của bạn với hàng chữ SGN (viết tắt của Saigon), đó là luật quốc tế. Và quốc kỳ VNCH vẫn tung bay khắp thế giới.

Mời ACE xem hình ảnh,

https://www.youtube.com/watch?v=KAo_cZJdh5w

tuấn