Đồ đểu

Lỗ trí Thâm

“…Anh có tội….”

“…Không,tôi không có tội.Tôi đi tu từ nhỏ..Chính quyền miền Nam lập nên Tuyên
Úy trong quân đội mục đích là để cầu nguyện cho các quân nhân tử trận được siêu
thoát..Tôi chưa từng cầm súng bắn ai bao giờ.!.!”

“…Tội của anh còn nặng hơn những tên cầm súng bắn chúng tôi..Vì sao?.Bọn
lính chúng nó biết chắc sau khi chết sẽ được anh cầu nguyện cho nó lên thiên
đàng, nên chúng cắm đầu đánh chúng tôi chí mạng..”

Cả hội trường im lặng ngột ngạt..Người ta nghe được tiếng ruồi bay..Vị Linh Mục
chậm chạm ngồi xuống.Tên giảng viên vênh mặt cười đểu…

Bốn mươi tám năm sau.Một sáng Chủ Nhật,tại nhà thờ ở giữa Little Saigon,Thủ
Đô của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.Vị Linh Mục khả aí Trong bài giảng về
“Chúa tạo nên vạn vật”,ngài có tạt nhẹ qua “bác Hồ” rằng: “Người Cộng Sản Hà
Nội, đỉnh cao trí tuệ nói rằng khỉ là thủy tổ của loài người.Cho nên đi đến đâu
người ta cũng thấy đám khỉ dân hoan hô ông khỉ già..”

Xin mời xem tiếp

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/

ĐỒ ĐỂU.pdf