Vaca Vinh Danh Cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Vinh Danh Cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

18076531_1411093258934222_7897561426204338329_o.jpg

Tác giả Phạm Phong Dinh

dai-ta-ho-ngoc-can.jpg

Đại tá VNCH Hồ Ngọc Cẩn nói lời cuối cùng trước khi bị Cộng Sản hành hình:

"Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh đã kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi.

Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi.

Tôi chiến đấu cho tự do của người dân.

Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi.

Lịch sử sẽ phê phán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy.

Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi.

Xin đừng bịt mắt.

Đả đảo Cộng Sản.

Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm".

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/