Bài thơ đầy tình quê hương – Tạm Biệt Việt nam

Cảm ơn Tuyết Phan từ nước Bỉ xa xôi. Đọc lịch sử Thế giới, không thấy đề cập tới nước Bỉ đã làm gì giúp VNCH trước 1975.
Những chúng ta vẫn biết ơn nước Bỉ (Belgique) đã cưu mang người VN chúng ta. Nhờ vậy mới có một Tuyết Phan đa tài… mới có một nữ Bác Sĩ tài năng như con của TP.
Chúng ta, người VN VNCH mang ơn các nước khắp thế giới và luôn tin như bài hát của TP:

Tạm Biệt Việt nam

Lời Pháp ngữ:

Au revoir Vietnam ….
Non … non … Je ne veux pas …
Je ne veux pas dire « Adieu
Non … non … Je ne veux pas …
Je ne veux pas dire « Adieu Viet Nam » …
Car c’est ma terre natale bien-aimée …
Depuis le premier jour d’école,
J’ai su que mon berceau est le Vietnam, à la courbure d’un S
Non … non … je ne veux pas
dire adieu Vietnam …
Je veux juste dire
« Au revoir Vietnam » … tout simplement …
Parce que je ne veux pas être…
Une voyageuse dans mon propre pays.
Je ne veux pas être une étrangère
visitant les contrées vietnamiennes …
Je veux juste dire
« Au revoir Vietnam » … tout simplement …
Et un jour, je reviendrai au Vietnam …
Comme un enfant, parti loin de sa maison,
Retrouvant les bras aimants de sa mère…
Non … non … je ne veux pas…
Je ne veux pas dire « Adieu Vietnam »…
Je veux juste dire
« Au revoir Vietnam » … tout simplement …
Oh ! Vietnam …Oh ! Vietnam …
Je reviendrai… Je reviendrai …
Rendre visite à l’ancienne rivière
Visiter le village de bambou …
Retrouver les lieux arrachés à mon cœur ….
Non … non … Je ne veux pas …
Je ne veux pas dire « Adieu Viet Nam » …
Je veux juste dire
« Au revoir Vietnam » … tout simplement …
Au revoir … Au revoir … Vietnam …
Je reviendrai ….. Je reviendrai… un jour …
Belgique, en ces jours nostalgiques de ma terre natale
Tuyêt Phan 2010

Lời Việt:

Taïm Bieät Vieät Nam…. Tuyeát Phan

Không…không…
Tôi không muốn nói lời vĩnh biệt Việt Nam ….
Bởi đó là quê hương yêu dấu của tôi …
Mà từ khi bắt đầu đi học
Tôi đã biết được quê hương tôi
Là Việt Nam hình cong chữ S
Không …không… Tôi không muốn
nói lời vĩnh biệt Việt Nam ….
Tôi chỉ muốn nói lời
tạm biệt Việt Nam…mà thôi….
Vì tôi không muốn làm nguời….
du lịch trên quê hương mình .
Tôi không muốn mang quốc tịch nước người
Làm khách vãng lai trên quê hương Việt nam …
Tôi chỉ muốn nói lời
tạm biệt Việt Nam ….mà thôi…
Rồi sẽ có một ngày…tôi trở về Việt Nam …
Như đứa con xa nhà trở về …
trong vòng tay thương yêu của Mẹ hiền….
Không…không…Tôi không muốn
nói lời vĩnh biệt Việt nam…..
Tôi chỉ muốn nói lời
tạm biệt Việt Nam… mà thôi ….
Việt Nam ơi….Việt Nam ơi…
Tôi sẽ về …tôi sẽ về ….
Thăm lại dòng sông xưa
Thăm lại lũy tre làng …
Thăm nơi cắt rốn chia lìa đã ra đi ….
Không …không …Tôi không muốn
nói lời vĩnh biệt Việt Nam…..
Tôi chỉ muốn nói
lời tạm biệt Việt Nam …..mà thôi …
Tạm biệt ….tạm biệt …Việt nam …
Tôi sẽ trở về….. Tôi sẽ trở về ….một ngày gần đây …
Belgique những tháng ngày
xa xứ nhớ về quê nhà

Tuyết Phan 2010

Mời quý vị xem bài hát trên youtube

(7) TAM BIET VIET NAM TP – YouTube

TAM BIET VIET NAM TP

TAM BIET VIET NAM TP

Chúc TP và tất cả quý vị luôn giữ vững tinh thần VNCH, để một ngày nào đó chúng ta trở về VN khi không còn bọn cướp công sản trên đấtt nước VN thân yêu của chúng ta
Bảo Trâm