Trang thơ nhạc #254: Chứng Nhân & ♫ Nhạc mới: Nguyễn Hữu Tân phổ thơ Ý Nga

52851895396_11ac5c1dc6_o.png

TẬP ĐOÀN BÁN NƯỚC

Ngày xưa mi đi dép râu
Mà sao bi chừ mi giàu?
Gia tài Mỹ kim bạc triệu
Vô sản kiếm tiền từ đâu?

Ông tổ mi ác, tội đầy,
Bà tổ: “cố nông” bừa cày,
Cả dòng Xã Hội Chủ Nghĩa
Thành tích chuyên môn ăn… mày.

Mỵ dân, ăn… cướp hàng đầu
Xuất cảng nô lệ, con dâu
Nhập hàng Hán quân khát máu
Thay “Marx, Lenin”:* Cộng Tàu!

Cộng Tàu, Cộng Việt, Cộng Sô
Cộng nào cũng lũ Tam Vô
Giết người, “tham ô”, đấu tố
Tư tưởng toàn cỡ… cáo Hồ.

Mần mò học chữ vong nô
“Giáo tổ” nhi nhô tung hô
Rước về lưỡi gươm, treo cổ
Mi đi buôn cả cơ đồ!

Mi đúng “Cháu ngoan bác Hồ”!

Ý Nga, 8-4-2012.
*Karl Marx, Vladimir Lenin

VÀNG CỜ THƯƠNG CHỮ THUYỀN NHÂN

Trại Tỵ Nạn
Giường rên cọt kẹt êm êm
Thiếu âm ếch nhái giữa đêm mưa buồn
Con nằm, nghe giọt mưa tuôn
Nước tuôn tí tách lệ con cũng thừa.

Nhà Tỵ Nạn
Giường sang trọng, trắng nệm ra
Nhớ manh chiếu ẩm Mẹ Cha chung nằm
Đàn em ú ớ, ướt dầm
Đứa lăn, đứa đạp, âm thầm Mẹ chăm.

Đời Tỵ Nạn
Mùa đông giá, rét căm căm
Giờ chờ, tháng đợi, nối năm: xa Nhà
Mặn mà khúc Khải Hoàn Ca
Nên con chay tịnh*, gian tà không ưa.

Á, Âu, châu Mỹ dây dưa
Đi thời đã lắm mà chưa trở về
Thuyền nhân vẫn tỉnh, chưa mê
Chỉ thương lòng Mẹ sơn khê đợi chờ.

Người Tỵ Nạn
Mấy mươi năm chẳng thờ ơ
Tháng Tư ngồi ngắm màu cờ: nhớ Quê!

Ý Nga, 7-4-2012.
*Tháng Tư dùng chay và tụng kinh cầu siêu cho đồng bào đã bị Cộng quân bức tử.

52851248392_d520a3cb1c_b.jpg

Kính mời nghe nhạc trong “attachment” đính kèm

52105792606_e0b31902df_o.gif

CÚI MÃI CÒNG LƯNG!
Lớp sọ não vững vàng, đầu thêm cứng!
Cứng… đốt xương, cổ càng đáng được cưng!
Bác sĩ khen, ai nghe được cũng mừng
Nhưng tiếng Mẹ chê: cứng đầu, cứng cổ.

Mi rút cổ, so vai, lại hùng hổ
Chê ta hoài, ngươi béo bổ gì không?
Có bất đồng mới tập trận, phản công
Mi chống Cộng sao võ gồng không luyện?

Cũng chẳng khổ khi ta là người Việt
Ngôn ngữ nào cũng thiệt có nét duyên!
Lời Mẹ khuyên: Khi sông núi ngả nghiêng
Đều bước! TIẾN! Mới dẹp yên giặc giã!

Ý Nga, 9-4-2012