Dđ TuoiHac -> Lần đầu tiên Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Việt Nam bỏ phiếu thông qua nghi ̣ quyết LHQ thừa nhận Nga là kẻ xâm lược

Theo Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh ISW ngày 2/5/2023.

Các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc, trong đó có các đối tác quan trọng của Nga như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, ngày 26/4 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết thừa nhận Nga là kẻ xâm lược trong cuộc chiến ở Ukraine. [18]

Xem tại: ISW đánh giá chiến dịch tấn công của Nga ngày 2/05/2023: *

Lời mở đầu của nghị quyết nêu rõ rằng Liên Hiệp Quốc đặt mục tiêu liên kết chặt chẽ hơn với Hội đồng Châu Âu trong bối cảnh “những thách thức chưa từng có mà Châu Âu đang phải đối mặt sau hành động gây hấn của Liên bang Nga đối với Ukraine và Gruzia trước đó.”

Nghị quyết này được cho là nghị quyết đầu tiên trong đó Trung Quốc công nhận Nga là kẻ xâm lược trong cuộc chiến ở Ukraine. [19] (Xem link)

Tuy nhiên, việc bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này không có khả năng phản ảnh quan điểm chung của các đồng minh của Nga đối với Nga.

Theo trang web của LHQ, kết quả bỏ phiếu như sau:

  • 122 nước bỏ phiếu thuận nghị quyết, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Mexico, Việt Nam…
  • Chỉ có 5 phiếu chống gồm Nga, Bellarus, Nicaragua, Syria, Bắc Hàn.(màu đỏ)
  • 18 phiếu trắng gồm: Angola, Botswana, Central African Republic, Cuba, Eritrea, Ethiopia, Honduras, Iran, Iraq, Kyrgyzstan, Mauritius, Nauru, Senegal, South Africa, Sudan, Tajikistan, Togo, Uzbekistan.(tô màu vàng)
  • 48 nước không bỏ phiếu (không có dấu gì phía trước tên quốc gia)

Tổng cộng 193 nước hiện diện.

Xem danh sách bỏ phiếu:

https://digitallibrary.un.org/record/4009707?ln=en

DANH SÁCH TỪ WEB LHQ: Y: Đồng ý. N: không đồng ý (màu đỏ). A: phiếu trắng (màu vàng). Chỉ có tên: không bỏ phiếu

HD Press bổ túc theo nguồn tin của Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh ISW

Nghị quyết mang số: A/RES/77/284, có tên: Cooperation between the United Nations and the Council of Europe. COUNCIL OF EUROPE–UN do Âu Châu đệ trình và được bỏ phiếu ngày 26/4/2023. HD Press

Xem chi tiết: