Nam Mô một bồ dao găm

Bạn thân mến,

Nhân đọc được lời comment của một ông về clip của Trần Maico trên Youtube để nhận xét về cuộc đời của một người Mỹ, một cựu tổng thống Mỹ khi đi lấy đạo Phật và luật Nhân quả để luận vào mà không dựa vào khoa học và thực tế để đánh giá thì quá nông cạn, thiếu hiểu biết và nhận xét vô tư nghĩa là có một nửa sự thật khác mà không nói tới? không nhìn về những chuyện tồi bại, loạn luân, trụy lạc, đàng điếm, dối trá, hối lộ, vô tài, gian xảo, không tư cách và trách nhiệm, nói láo và hay đổ tội…..của gia đình và cá nhân TT 46 Biden.
Là một người thường, muốn thuyết phục mọi người về tốt xấu, phải trải hay đúng sai của ai, hãy chứng minh bằng thực tế gồm quá khứ và hiện tại.
Dùng tôn giáo là chuyện của nhà thờ, nhà chùa, của linh mục và của ông sư, không phải việc của mình.
Xin đừng tung trái khói hỏa mù và nhân danh Đức Phật mà luận tội người Mỹ chính gốc nhất là về chính trị.
Luận lý này buồn cười quá đi.

Ông nhân danh ai để kết tội ông TT45 ? Đức Phật hay thánh George Floyd?
Ai cho ông sung sướng và hạnh phúc từ 2016-2019? Không chiến tranh? Không lạm phát? Không hỗn loạn trong xã hội và biên giới? Không cướp giựt cửa tiệm? Không cướp của giết người mỗi ngày? Không Gây chia rẽ thù hằn người dân? Không phá đổ trật tự của xã hội và của gia đình cha mẹ con cái? Không đổi giống và gây hỗn loạn giới tính ở trường học và thế thao? Không đòi dẹp bỏ cảnh sát để cướp bóc lộng hành? Không ăn hối lộ và phe đảng để diệt đối lập? Không nói láo và gian dối chạy tội?Không lừa lọc và vô trách nhiệm đổ tội người khác?Không bắt tay làm ăn với CS Tàu?
Chỉ mới chưa tới hai năm từ 20-23 của TT 46, có cả trăm chuyện bẩn thỉu và láo khoét khác mà ai cũng thấy, ai cũng biết và ai cũng hiểu chỉ trừ mình ông không hiểu hay hiểu nhưng giả ngu để đi kết tội người khác? Còn lại chắc toàn là thánh sống cả.?
Hãy lấy kết quả thực tế làm việc của ông TT45 và 46 để luận bàn chứ đừng lợi dụng Phật giáo luật nhân quả gì để nói chuyện của người Mỹ.
Cái đó dân gian thường gọi các ông hay tụng kinh “ Nam mô một bồ dao găm “ không sai chút nào.

NNP

Have a nice day.Thank you.
Sent from AT&T Yahoo Mail for iPhone