Xem lại tất cả những trận đấu của World Cup 2023, đã diễn ra ( toàn trận đấu / Full Match Replay ) ….

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu…

Những vị ái mộ Giải Túc Cầu Nữ Thế gIới 2023…

Nhưng không xem được vì giờ quá khác biệt giữa Hoa Kỳ và Úc cùng Tân Tây Lan…

Không sao ! Quý Vị có thể xem lại tất cả những trận đấu của World Cup 2023 đã diễn ra

( toàn trận đấu / Full Match Replay ), không phải chỉ có vài phút ngắn ( highlight ) mà thôi…

Xin click vào link dưới đây của FOX SPORT 1 (FS 1)…

https://www.foxsports.com/replays

GAME REPLAYS…

Quý vị di chuyển mouse xuống bất cứ trận banh nào Quý vị muốn xem…

Thế là xong…Enjoy the games..

Xin góp ý..

BMH ///

Washington, D.C