Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ Cố Niên trưởng Trung Tướng Phạm Quốc Thuần..

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Cố Niên trưởng Trung Tướng Phạm Quốc Thuần…

Để Quý Vị được tường, cùng thuận tiện thăm viếng, phân ưu và tiễn đưa
Cố Trung Tướng đến nơi an nghỉ cuối cùng..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C