Trump, trận thư hùng Georgia – Thứ năm 24/8/23

ACE thân quý, hôm nay là ngày vui của đảng Dân chủ thiên tả! Họ đang chuẩn bị mở Champaign để ăn mừng cựu Tổng thống Donald Trump bị chụp hình (mug shot) tại nhà tù Quân Fulton ở Georgia. Họ có một ngày trong đời, chúng ta còn lại là một nhiệm kỳ mới vào năm 2024.

Không có gì phải buồn phiền cả.

https://www.youtube.com/watch?v=VsuLqtHTTyA

tuấn

category DD-V, NTT, NTT-1]