Ủng hộ tài chánh cho Hải Quân Đại Tá Hùng Cao (về hưu) Ứng Cử Viên Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Hoa Kỳ, tiểu bang Virginia.

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Để kính tường và mong mỏi được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Vị..

Chân thành cảm tạ..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Để ủng hộ tài chánh cho Hải Quân Đại Tá Hùng Cao (về hưu),
Ứng Cử Viên Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Hoa Kỳ, tiểu bang Virginia.

Xin Quý Vị vui lòng ghi chi phiếu cho “Hung Cao For Virginia”, gởi về địa chỉ dưới đây.

Please mail check made out to: “Hung Cao for Virginia” to this address:

P.O Box 652
Purcellville, VA 20134

Chân thành cảm tạ.

[Category
DD-V, BMH]