Hình Ảnh Đại Hội Lê Văn Duyệt Oct 15, 2023 tại nam California

Xin chuyển những hình ảnh anh Thiệu Võ ghi lại trong Đại Hội trường nữ Trung Học Lê Văn Duyệt được tổ chức ngày Chủ Nhật 15 tháng 10 năm 2023 tại nhà hàng Diamond 2, Nam California.
PGĐ
Hoi Ai Huu Truong Nu Trung Hoc Le-Van-Duyet : Dai Hoi Thuong Nien-2023.

Kinh chuyen den quy Thy Co & Quy AC nhung hinh anh ghi lai trong buoi tiec Hoi Ai Huu Cuu Truong Nu Trung Hoc Le-Van-Duyet
Ky Niem Dai Hoi Thuong Niem Nam 2023 ngay 15/10/2023.
Xin click vao link duoi de xem hinh.
Tran trong kinh chao.
Thieu Vo

On Sunday, October 15, 2023 at 06:29:41 PM PDT, Thieu Vo <thieuvo43> wrote:
Hoi Ai Huu Truong Nu Trung Hoc Le-Van-Duyet : Dai Hoi Thuong Nien-2023.

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/