Trump leads Biden, RFK Jr.: poll

Harvard-Harris poll rất đáng tin cậy, không như Fox News poll đả bị nhóm Thế Lực Ngầm và Toàn Cầu Hóa lũng đoạn dàn dựng láo trong nhiều năm qua.

Trump leads Biden, RFK Jr.: poll
https://www.msn.com/en-us/news/politics/trump-leads-biden-rfk-jr-poll/ar-AA1iAMLb?ocid=msedgdhp&pc=SCOOBE&cvid=25ec1f00b8ea4b0ba8ad34081943e5c0&ei=10