Bài phát biểu đầu tiên (nhậm chức) của Dân biểu Mike Johnson, sau khi được bầu vào ch ức vụ Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ.

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Bài phát biểu đầu tiên (nhậm chức) của Dân biểu Mike Johnson, sau khi được bầu vào chức vụ Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ.

1.- Video clip của A.P ghi nhận toàn văn Bài Diễn Văn của D.B Mike Johnson..

2.- Bản văn Việt Ngữ của Bình Minh, rất hay, tóm lược những vấn đề quan trọng mà D.B Mike Johnson và Hạ Viện Hoa Kỳ phải đối phó trong thời gian sắp tới..

Qua hành động đầu tiên sau khi được chiếc búa quyền lực (gavel) Ông đã cùng mọi người cầu nguyện, cảm tạ Thượng đế..Với bài diễn văn đầu tiên ôn hòa nhưng nhận rõ trọng trách của Quốc Hội trong ngày tháng sắp đến…như Tổng Thống Trump đã nhận định: “I think he’s gonna be a fantastic speaker” …

Dù rằng Dân chủ thổ tả sẽ không để yên cho Ông..Nhưng hy vọng DB Mike Johnson sẽ làm được, những việc …mà Ông đã thấy rõ, đem lại một sinh khí mới cho chính trị Hoa Kỳ..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường và tùy nghi thẩm định..

Bình Minh

BMH ///

Washington, D.C

Mike Johnson Delivers First Remarks As Speaker Of The House

https://www.youtube.com/watch?v=qKrtMtZFeP0&ab_channel=ForbesBreakingNews

(ASSOCIATED PRESS) Republicans unanimously elected Rep. Mike Johnson as House speaker on Wednesday, eagerly elevating a deeply conservative but lesser-known leader to the major seat of U.S. power and ending for now the weeks of political chaos in their majority.
Johnson, 51, of Louisiana, swept through on the first ballot with support from all Republicans anxious to put the past weeks of tumult behind and get on with the business of governing. He was quickly sworn into office, second in line to the presidency.

The people’s House is back in business,” Johnson declared after taking the gavel. A lower-ranked member of the House GOP leadership team, Johnson emerged as the fourth Republican nominee in what had become an almost absurd cycle of political infighting since Kevin McCarthy’s ouster as GOP factions jockeyed for power.

While not the party’s top choice for the gavel, the deeply religious and even-keeled Johnson has few foes and an important GOP backer: Donald Trump. “I think he’s gonna be a fantastic speaker,” Trump said Wednesday at the New York courthouse where the former president, who is now the Republican front-runner for president in 2024, is on trial over a lawsuit alleging business fraud.

************************************************

—- Forwarded Message