Vaca Sấp Người Chịu Lỗi Với Non Sông

Cuối tuần kính mời quý vị nhàn lãm:
SẤP NGƯỜI CHỊU LỖI VỚI NON SÔNG!

Tôi sẻ với anh khúc hận trường

Chia đôi hạt muối nỗi đau thương

Lại chia từng hớp chung ly rượu

Ta đã cùng nhau trải chiến trường!

Bạn nơi lửa đạn đêm trăng lặn

Ta chốn địa đầu thịt máu tuôn

Hai đứa chung nhau thời mạt vận

Cùng mang tủi hận gánh lầm than!

Một thời ngang dọc còn nung nhớ

Một thuở kiêu hùng chẳng rã tan

Có hứng được không cơn gió thoảng?

Hai bàn tay chống nỗi suy tàn

Giận mình bất lực ngăn làn sóng

Nhuộm đỏ Quê Hương diệt giống nòi

Rượu chẳng quên sầu, sầu chất ngất

Sấp người chịu lỗi với Non Sông!

Quặn lòng đau xót cảnh tang thương

Ngước mắt trông kìa, nước mất không!

Lỗi hẹn ngày về cùng cố quận

Phải chăng còn có, nhúm tàn xương!!

Mời anh hãy cạn chén cùng tôi

Ta uống chung nhau nén hận đời

Mất nước! Trời ơi đà mất nước!!

Hỏi say quên được kiếp dân hời??!!

Tha Nhân

Camthành July 7, 2016.