TGNS – > ESG là một ‘nghị trình điên rồ’ & Hạ viện Hoa Kỳ đang điều tra tài chính c ủa gia đình Joe Biden

Các nhà phê bình nói rằng: ESG là một ‘nghị trình điên rồ’

BM

Đảng Dân Chủ cho rằng những người phê bình này là ‘những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng.’ Trong khi đó, Thống đốc ngân khố tiểu bang Utah Marlo Oaks làm chứng: “ESG chiếm quyền quản trị doanh nghiệp để thúc đẩy các mục tiêu về hệ tư tưởng.”

https://baomai.blogspot.com/2023/11/cac-nha-phe-binh-noi-rang-esg-la-mot.html

Hạ viện Hoa Kỳ đang điều tra tài chính của gia đình Joe Biden

BM

Hôm 09/11, Hạ viện Hoa Kỳ đã ban hành trát lệnh mới khi mở rộng cuộc điều tra về tài chính của Tổng thống Joe Biden và gia đình ông.

https://baomai.blogspot.com/2023/11/ha-vien-hoa-ky-ang-ieu-tra-tai-chinh.html