Vạch trần các mối quan hệ với ngoại quốc trong các vụ kiện ở Hoa Kỳ & Vụ án gian l ận dân sự ở New York: Ivanka Trump ra làm chứng

On Friday, November 10, 2023 at 02:54:37 PM MST, BaoMai <bkbaomai> wrote:

Vạch trần các mối quan hệ với ngoại quốc trong các vụ kiện ở Hoa Kỳ

BM

Ngoại quốc đang tài trợ cho các vụ kiện dân sự chống lại các công ty và ngành nghề, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia

Các thượng nghị sĩ thuộc mọi quan điểm chính trị đang kêu gọi sự minh bạch trong việc bên thứ ba tài trợ cho các vụ kiện tại các tòa án Hoa Kỳ. Họ nêu lên lý do rằng một lượng lớn tiền “có nguồn gốc từ ngoại quốc” đã được đổ vào các vụ kiện dân sự của Hoa Kỳ nhắm vào các công ty và ngành nghề, từ đó gây ra mối đe dọa đáng kể đến an ninh quốc gia và an ninh kinh tế.

https://baomai.blogspot.com/2023/11/vach-tran-cac-moi-quan-he-voi-ngoai.html

Vụ án gian lận dân sự ở New York: Ivanka Trump ra làm chứng

BM

Ivanka Trump là nhân chứng cuối cùng được văn phòng Tổng chưởng lý New York triệu tập trong vụ kiện chống lại thân phụ của cô, cựu Tổng thống Donald Trump, và các giám đốc điều hành hàng đầu của Trump Organization.

https://baomai.blogspot.com/2023/11/vu-gian-lan-dan-su-o-new-york-ivanka.html