Về Mua Sách “Đời Tù Một Thiên Nga”

Xin thông báo với quý vị xa gần muốn mua cuốn sách này, nếu 2 pm chiều ngày mai quý vị không đến được Thư Viện VN để tham dự buổi RMS của tác giả Nguyễn Thanh Thủy, như sau.
Xin cứ text tên địa chỉ người nhận đến cell của chị Thanh Thủy: (714) 837-5998. Tác giả sẽ gửi ngay qua bưu điện cuốn sách đến quý vị – Lý do không text trả lời vì bàn tay của chị Thanh Thủy bị tê không đánh máy email hay text được.
Xin quý vị thông cảm, khi nào nhận được sách, có địa chỉ của chị Thanh Thủy, quý vị muốn gửi check ủng hộ xin hãy gửi sau vậy.
Chị Thanh Thủy gửi lời cám ơn quý ACE đã text mua sách ủng hộ tác giả.

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/