Thư kêu gọi biểu tình chống các phái đoàn Việt cộng và Tầu cộng, tham dự hội nghị APEC 2023, tại San Francisco, vào các ngày 15 và 16 tháng 11,2023.

BMH ///

Washington, D.C

Kính chuyển đến Quý Đồng hương, Quý NT và CH…

Đặc biệt Quý Vị hiện đang cư ngụ trong vùng San Francisco và các khu vực phụ cận..

Thư kêu gọi của Ban Tổ Chức biểu tình chống các phái đoàn Việt cộng và Tầu cộng, tham dự hội nghị APEC 2023, tại San Francisco, vào các ngày 15 và 16 tháng 11,2023.

Kính xin Quý Vị nhiệt tình tham dự các cuộc biểu tình đông đảo, để nói cho bọn chúng biết rằng, bè lũ cộng sản không được chấp nhận, đón tiếp, bất cứ nơi nào có Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng sản đang cư ngụ..

Trân trọng kính mời..

Chận thành cảm tạ…

Biểu Tình Chống các phái đoàn Việt cộng & Tầu cộng tại APEC – San Francisco 2023

—- Forwarded Message