Dđ TuoiHac -> Tỷ Phú Home Depot Yểm Trợ TT Trump 2024, Kêu Gọi Sự Đoàn Kết!

Cảm ơn anh Thoại Liên,

Chúng ta không thể cảm hóa được đám vẹt đâu thưa anh! Thiết tưởng ngay cả ông bà thân sinh ra vẹt có đội mồ sống dậy dạy bảo chúng nó cũng chẳng nghe nữa kìa.
Thôi thì cứ để cho chúng nó tự trả nghiệp cho kiếp vẹt nó thôi.
Gởi đến nhà thơ Thụy Hoài Như 2 youtube mà chúng ta cảm thương cho đất nước Hoa Kỳ đang trôi lăn trên trườn dốc đổ dưới thời Bảy Đần.

SHOCKING New Discoveries of Joe Biden’s Corruption

youtube.png

SHOCKING New Discoveries of Joe Biden’s Corruption

12NOV23 | TỶ PHÚ HOME DEPOT YỂM TRỢ TT TRUMP 2024, KÊU GỌI SỰ ĐOÀN KẾT!

youtube.png

12NOV23 | TỶ PHÚ HOME DEPOT YỂM TRỢ TT TRUMP 2024, KÊU GỌI SỰ ĐOÀN KẾT!

Thục Vũ

On Wednesday, November 15, 2023 at 08:25:20 AM PST, Thoai Lien <thlien2001> wrote:

Cám ơn ông Nguyễn Đạt đã dạy cho bè lũ hang Pắc Bó một bài học đích đáng. Trump đã cho chúng ta thấy rõ là dù ông mời vợ chồng Tập Cẩm Bình đến tư gia ở Florida, nhưng "đánh thuế" hàng hóa từ Trung Quốc vẫn được ông đặc biệt lưu ý. Chỉ có bọn mù trong làng thằng chột, mới nghe thằng chột "vô điều kiện".
Thoại Liên

Xin gởi lại bài thơ tôi viết hơn một năm về trước:

Khi Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland nói chính ông ‘đã chấp thuận’ FBI đột kích vào nhà cựu TT Trump, lũ giòi vẫn nhoi nhoi…

Ông Quy, Ông Quỷ, Ông Quỳ

Ông Quy, Ông Quỷ, Ông Quỳ.

Hai lần Đàn hạch, được gì rồi ông?

Về chuyện này, chớ nói ngông,

“Có lửa có khói”, “quỳ”* trông giống gì?

Tuy cọng dây dẫn chó Ki,

Được photoshop để Xi nắm đầu…

Vẫn có người bảo “Chẳng sao!”

Bởi Xi xuất bạc… nắm đầu cũng nên!

Ấy là uy lực đồng tiền…

Gạt người “Recessed”, phe mình cứ quay!

Để bên “thắng cuộc” thua cay

Thua cho cái bọn “ăn mày Chú Sam”**.

Bọn chỉ ăn, chẳng chịu làm,

Chờ người đúc lót,… trong đầm đón phân.

Khi Trump quyết tát cạn đầm,

Thì “kinh mạch” 47 năm (đã) cụt ngòi!

Trump đã chạm nọc lũ tồi,

Buộc chúng đáp lễ, chớ ngồi sao yên?!

Nên khi Trung Cộng bỏ tiền,

Mướn chúng “quậy phá”, chúng liền tiếp tay!

Bị động, “Quạ Đen”*** cũng bay,

Tung chiêu “phản bác”, giúp ngay lũ nhồng!

Bởi đầm đầy, dù ở không,

Cũng ăn không hết, phải không quân tồi?

Còn chuyện biên giới? Chuyện chơi!

Nhằm đánh lạc hướng dân hời hóa ngu.

Lằn ranh ai bổ ai tu,

Ai cố tình phá, sử lưu ràng ràng.

Ở với cái bọn Hai Mang,

Tuy không bị nhiễm, cũng rành nút dây.

Những ai trực tánh “chống trời”.

Nhất định sẽ bị lắm người ghét ganh.

Như xưa có gã Tù Nhân,

McCain là họ, nổi danh “Anh Hùng”.

Dù có “đồng tù” nổi khùng,

Mắng anh là hạng “bung xung” “bù nhìn”!

Bấy giờ anh cứ làm thinh,

Nhưng khi Trump nhắc, cả đình tổn thương!

Còn Cheney, tuy về vườn,

Nhưng chuyện Iraq, phố phường đều hay.

Nên khi Trump khui chuyện này,

Mục đích tát cạn đầm lầy Đi-Xi,

Thì con gã Liz Cheney

Theo đối lập, gọi cử tri Chống Trùm!

Đến nỗi phiếu ông bị chôm,

Mà video “RECESS” vẫn không giúp gì!

Bởi bọn thổ tả ù lì,

Được Tập đúc lót, dại gì không ăn!

Một đàng quyết tốn một lần,

Cưa bỏ cái ghế ông Trump đang ngồi.

Chao ôi! Đúng là bọn tồi!

Gián tiếp bán nước, làm bồi ngoại bang!

Cellphone Hill, bỏ không bàn,

Laptop con của Bảy Đần cũng (cho) qua!

Bởi chỉ Trump, của Cộng Hòa,

Mới dám mạnh dạng chống Nga chống Tàu.

Dựng lại Mỹ (cho) vạn ngày sau!

Thụy Hoài Như (08302022)

___________

* Hình Tập Cẩm Bình xích cổ Bi-đen.

** Bọn ăn lương nhà nước, không làm nên trò trống gì.

*** Bọn mặc áo đen lối Draculas.