Cháu gái của Biden Gióng Lên Hồi Chuông Báo Động Tính Mạng Dân Mỹ Bị Đe Dọa

Cháu gái của BidenTỰ KẾT LIỄU ÔNG BIDEN! Gióng lên hồi chuông

cảnh báoTÍNH MẠNG dân mỹ BỊ ĐE DỌA

cảnh báoTÍNH MẠNG dân mỹ BỊ ĐE DỌA

cảnh báoTÍNH MẠNG dân mỹ BỊ ĐE DỌA

https://www.youtube.com/watch?v=a0yOTXerYVg

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Sent with Proton Mail secure email.