Thư viện Tập Cận Bình tại trường đại học Nam Hàn: Chiến dịch toàn cầu của ĐCSTQ nhắm vào giới trẻ

https://www.youtube.com/watch?v=gb-L8hXlcQ8

Trong nhiều thập niên, phương Tây đã nuôi hy vọng rằng bằng cách giúp đỡ cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, thì Trung Quốc sẽ tự khắc chuyển đổi sang dân chủ, tôn trọng nhân quyền, và thậm chí đảo ngược tình trạng đàn áp trường kỳ đối với người dân của mình. Nhưng liệu sự trợ giúp và đầu tư của chúng ta vào Trung Quốc đã thực sự giúp ích cho người dân Trung Quốc hay chưa? Hay chúng ta đã vô tình để cho chế độ cộng sản Trung Quốc hưng thịnh lên?

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Sent with Proton Mail secure email.