Việt Kiều về quê❗️theo diện “xe lăn”


From:
Kim Pham <yellowbird>
Sent: Sunday, November 19, 2023 at 02:29:30 AM PST
Subject: *** Việt Kiều về quê❗️theo diện "xe lăn"❗️tại sao quá Nhiều người ngồi xe lăn về Việt Nam

Việt Kiều về quê❗️theo diện "xe lăn"❗️tại sao quá Nhiều người ngồi xe lăn về Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=ic0GCc2qiKM&ab_channel=%C4%82nCh%C6%A1iC%C3%B9ngNh%C3%A2nL%E1%BB%B3

CẢNH SÁT ÚC TÓM GỌN Ổ TRỒNG CẦN SA CỦA NGƯỜI VIỆT TRỊ GIÁ 60 TRIỆU ĐÔ LA , DU HỌC SINH THAM GIA

https://www.youtube.com/watch?v=bMvutKZ0G1U&ab_channel=HaiNguyenAustralia

$60 million of cannabis seized from Queensland properties

https://www.youtube.com/watch?v=5_VRfwxH_cM&ab_channel=7NEWSAustralia