Mời qúy vị đồng hương tham dự buổi dạ tiệc vinh danh Quân Lực VNCH

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng St-Pete- Clearwater- Largo trân trọng kính mời qui vị đồng hương tham dự buổi dạ tiệc VINH DANH QUÂN LỰC VIỆT NAM CÔNG HOÀ VÀ TRI ÂN ĐỒNG MINH sẽ được tổ chức tại TRUNG TÂM SINH HOẠT của CỘNG ĐỒNG vào ngày 18 tháng 6 năm 2022 … Continue reading Mời qúy vị đồng hương tham dự buổi dạ tiệc vinh danh Quân Lực VNCH